Makato celebrates the Senior Citizen Week last October 23, 2017 at ABL Sports Complex, Poblacion with a Theme: “Pagkilala sa Kakayahan, Ambag, Paglahok ng mga Nakakatanda sa Lipunan”. The event was graced by its guest speaker, Mayor Abencio Torres.