Padayon kita sa aton nga mga programa sa pagserbisyo dahil nakasayod kita it kamatuuran, kung ano ro aton nga inubrahan ag ano pa ro dapat nga paga ubrahon para sa padayon nga pag progreso.