Birthday wish ni Mayor: “Ro akon nga Birthday wish hay bukon it para sa akon nga kaugalingon, owa eon ako it ginapangayo sa Ginoo dahil naging mayad imaw kakon sa bilog nakon nga kabuhi. Ro akon nga handum para sa atong palangga nga banwa it Makato.. hay kabay pa nga magapadayun du progreso ag pagmayad-ayad it pangabuhi ko aton nga mga kasimanwang Makaton-on. Saeamat gid nga abu sa tanan nga nakadumdum kakon sa akong nga birthday!”