Ginpangunahan ag personal nga ginpanao ni Mayor Torres ro Laptop computers sa kinse nga eskwelahan it Makato. (first batch). Raya hay suporta sa new mode of learning it DepEd ag para makabulig sa mga maestro ag maestra. Ginsigurado ni Mayor Torres nga ro tanan nga suporta hay igatao it ana nga administrasyon agud mapanami ag maimprobar ro edukasyon sa Makato.